หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอและการสร้างสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที

กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4

วัตถุประสงค์

 •     เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้เข้าใจหลักการการนำเสนอที่ดี หลักการที่ดี และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานและงานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
 •     เพื่อแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบ และสร้างสื่อให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

 • – การเข้าใจในการสร้างสื่อแต่ละประเภท
 • – การสร้างสื่อในการนำเสนอแบบสไลด์โชว์ (MS PowerPoint)
 • – การออกแบบโลโก้ โปสเตอร์ และโฆษณา Facebook ด้วย MS PowerPoint
 • – เทคนิคการจัดการภาพประเภทต่าง ๆ
 • – เทคนิคการใช้ Mockup
 • – เทคนิคการใช้ template  Video
 • – โปรแกรมตัดต่อวิดีโออย่างง่าย
 • – แหล่งรวบรวมไฟล์ในการสร้างสื่อ
 • – การสร้างช่องทางการเผยแพร่สื่อต่าง ๆ Youtube Facebook

 

 

ความคิดเห็น