เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ แปลให้ wow เพื่อก้าวสู่อาชีพนักแปลและล่าม วิทยากรโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย  จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 26 มิถุนายน 64

ความคิดเห็น