วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ อำเภอปะคำ เพื่อติดตามการดำเนินการของกลุ่มเกษตรไทบ้าน และการวางแผนงานจัดทำแหล่งเรียนรู้แฝก

ความคิดเห็น