วันที่ 20 มิถุนายน 2564 จัดกิจกรรมอบรมทำต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ บ้านกลันทา ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น