กิจกรรมสร้างอุปกรณ์ต้านโควิด (สบู่) และพัฒนาอาชีพ (กระเป๋าผ้า)
โครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ต.สตึก จ.บุรีรัมย์
21 มิย 2564

ความคิดเห็น