ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 99 ปี สู่ 100 ปี ต่อยอดการสนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2564 (อบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet) จัดโดย ชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คลิก รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 90 คน

 

ความคิดเห็น