เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (ครั้งที่ 2)” ในวันที่ 26 พ.ค. 2564 เวลา 8.00 – 17.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9

ไฟล์แนบ

pdf คำสั่งพัฒนาศักดิ์ภาพผู้สอนGE64

ขนาดไฟล์ 162 KB | จำนวนดาวน์โหลด 173 ครั้ง

ความคิดเห็น