จัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลที่มีในไม่กี่อึดใจด้วย SQL Command
โดย  ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์

  • Introduction to Data and Database
  • Relational vs. NoSQL Database
  • Relational Database Management System ทำความรู้จักกับ RDBMS
  • ทำความรู้จักกับภาษา SQL ข้อดี-ข้อเสีย ทำไมถึงเหมาะกับงาน Database และคำสั่งการเขียน SQL
  • สอนโครงสร้างของ database และการออกแบบ database ที่มีหลายตาราง รวมถึงการทำ multi-table querie และการ querie ข้อมูลที่ด้วยคำสั่งมีความซับซ้อนมากขึ้น พร้อมแนะนำวิธีการ clean data ให้พร้อมใช้งาน

 

ความคิดเห็น