วันวิสาขบูชา ในสถานการณ์โควิด 19 ตามนโยบายทางพระพุทธศาสนา ประเทศไทย แนะนำให้เวียนเทียนออนไลน์ และทำบุญออนไลน์

 

ความคิดเห็น