วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ศูนย์อุดมศึกษาปะคำเพื่อวางแผนการจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดนิทรรศการเกษตรผสมผสานในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช (แฝก)

ความคิดเห็น