เพื่อให้ทุกหลักสูตรรับทราบแนวปฏิบัติตามกรอบแนวทางดังกล่าว คณะจึงจัดประชุมหัวหน้าหลักสูตร ในวันที่ 24 พ.ค. เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน

ความคิดเห็น