เข้าร่วม
“OPEN HOUSE S-Booster 2021” ONLINE
แนะแนวโครงการฯ
-Space-Based Business Idea Contest หรือ S-Booster –
“โครงการประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมด้านอวกาศ”
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 2PM-3PM

ความคิดเห็น