ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา2564
ในวันพฤหัสบดี ที่13 พฤษภาคม 2564 (ออนไลน์)
เวลาลงทะเบียน 8.30 น.- 9.00น.
ลิงก์ลงทะเบียน
ลิ้งเข้าปฐมนิเทศผ่าน Youtube

ความคิดเห็น