ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา2564
ในวันพฤหัสบดี ที่13 พฤษภาคม 2564 (ออนไลน์)
เวลาลงทะเบียน 8.30 น.- 9.00น.
ลิงก์ลงทะเบียน
https://forms.gle/QdL52xDCBdpTwp3FA
ลิ้งเข้าปฐมนิเทศผ่าน Youtube
https://youtu.be/IrM4jFmfcq4

ความคิดเห็น