ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ ดำเนินการโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2564 “การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น”

ความคิดเห็น