3 พฤษภาคม 2564 นำทีมยุวชนอาสาถ่ายทำคลิปเพื่อประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มปลูกฝรั่งกิมจู บ้านหนองปุ่น ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ …. ฝรั่งที่นี่กรอบอร่อยและปลอดสารพิษ

 #(กิจกรรมในโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564)

 

ความคิดเห็น