วันที่ 25 เมษายน 2564  นำทีมยุวชนอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ่ายทำคลิปเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านลำดวน  บ้านลำดวนใต้ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ผ้าไหมที่นี่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งลายและการใช้สีธรรมชาติสวยงาม โดยลายเด่นๆ และเป็นลายปรจำหมู่บ้านคือ “ลายดอกกุหลาบ”  นอกจากนี้ยังมีลายอื่นๆ สวยงามคลาสิกในแบบลายเขมรถิ่นไทยอีกมากมาย

#(กิจกรรมในโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564)

  

ความคิดเห็น