วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
บริจาคข้าวมันไก่ จำนวน 100 กล่อง
เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์โควิด โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ความคิดเห็น