23 เมษายน 2564 นำนักศึกษาทีมยุวชนอาสาลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน … ที่บ้านหนองครอบ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนนี้เขามีการทำปลาส้มจากปลานิลสดๆ แล่เอาเฉพาะเนื้อปลาแน่นๆ ไม่มีก้างให้รำคาญใจ ทอดหอมๆ ทานกับข้าสวย หรือข้าวเหนี่ยวร้อนๆ อร่อยลืมอิ่นกันเลยทีเดียว … ขอบคุณผู้ใหญ่กนวรรณ และแม่ๆ กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง มากมายค่ะ … …ขอบคุณ เด็กๆ วาว กระแต ตะวัน แม็ค และน้อง มากมายค่ะที่ตั้งตกตั้งใจทำงาน … … #ยุวชนอาสาพาเลาะ #ยุวชนอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

#(กิจกรรมในโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564)

 

ความคิดเห็น