วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมทีมงานผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลประจำเดือนเมษายน 2564

ความคิดเห็น