วันที่ 5-6 เมษายน 2564 ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่เขื่อนสิรินธร วัดภูพร้าว ลำโดมน้อย วัดหนองป่าพง และวัดสระกำแพงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับนักศึกษาทีมยุวชนอาสา โครงการทำเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น