เรียนออนไลน์ “ชีวิตวิถีใหม่ และ ความฉลาดทางดิจิทัล”
เป็นบทเรียนที่ผม (ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ) กับ รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ช่วยกันทำ เพื่อเชื่อมต่อกับบทเรียนก่อน โควิด 19 และ ระบาดวิทยา ที่มีคนเข้ามาเรียนกันอย่างมาก บทเรียนนี้ เน้นชีวิตวิถีใหม่ ที่ โควิด 19 ทำให้เราต้องใช้ปรับสู่วิถีใหม่ ต้องมีความฉลาดทางดิจิทัล

ความคิดเห็น