27 มีนาคม 2564 : นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมกองเชียร์งาน “Buriram Marathorn 20021” ณ บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น