วันที่ 2 เมษายน 2564 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น