ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่ 2 เมษายน 2564

ความคิดเห็น