วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00-14.20น. ประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุงานปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมจีน HUSOC ณ อาคาร 25 ชั้น 4

ความคิดเห็น