วันที่ 22 มีนาคม 2564 เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายเกษตรไทบ้านสัญจร ณ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ โดยในวันที่ 1 ได้ลงพื้นที่ ดังนี้

เวลา 9.00-12.00 น. ลงพื้นที่บริเวณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาอาชีพชุมชนหูทำนบ โดยได้รับฟังการบรรยายนำเสนอการดำเนินงานของกลุ่ม โดยคุณชินพันธ์ สมพงษ์ และพ่อพรหม จาระณะ และรับฟังข้อคิดข้อเสนอแนะจาก ผศ.ดร.ฟ้าประทาน คืบขุนทด อ.ดร.สรรเพชร เพียรจัด และ ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว

เวลา 13.00-15.00 น. เข้าศึกษาดูงานอนุสรณ์สถานประชาชนอีสานใต้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายประชาชนในหน่วยงาน (ลุงรอง คุณเทียน)

เวลา 15.00-16.00 น. เข้าเตรียมพื้นที่สำหรับการสัญจรในวันที่ 2 ณ สวนโฮมฮัก คนรักษ์แฝก เกษตรสร้างภาพ ของคุณแดนนภา

ความคิดเห็น