งานประชุมวิชาการองค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563 อาชีวะจังหวัดบุรีรัมย์
🏆 กรรมการตัดสินการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 🏆

ความคิดเห็น