สงกรานต์ปีนี้ 2564 ศบค.ออกแนวทางปฏิบัติ ให้จัดกิจกรรมงานบุญตามประเพณีสงกรานต์ได้ แต่งดเล่นสาดน้ำ และปาร์ตีโฟม

ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ศบค. เห็นชอบแนวทางจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ ในสโลแกน “ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ” แต่ให้จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ และเดินทางข้ามจังหวัดไปท่องเที่ยวได้ทุกพื้นที่

ความคิดเห็น