ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ทำถ่ายทำ VTR แนะนำสาขาวิชา และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นนักแสดงใน VTR ซึ่ง VTR แนะนำสาขา สามารถรับชมได้เร็ว ๆ นี้

 

ความคิดเห็น