เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรบนหลังช้าง “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรไอยรา” ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์

ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ช่วยเหลือช้างและควาญช้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-​19

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

ความคิดเห็น