วิทยากรอบรม “กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ไอศกรีมเพื่อสุขภาพผลิตจากข้าวอินทรีย์ และวัตถุดิบในท้องถิ่น” บ้านขี้ตุ่น ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 10 มกราคม 2564

ความคิดเห็น