วิทยากรบรรยาย  #ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 23, 30 ตุลาคม และ 7 ตุลาคม 2563  ในการจัดการข้อมูล เป็นคลาสเล็กๆ ในระยะสั้นๆ ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ขอขอบคุณสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่เชิญวิทยากรครั้งนี้ครับ

ความคิดเห็น