การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ​ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่​ 15​ มีนาคม 2564 เวลา​ 13.30 น.​ ณ​ ห้องประชุมดาวเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น