3 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมเดินทางเข้าพบนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ เพื่อพูดคุยและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ในหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์…จากนั้นก็แวะให้กำลังใจผู้ปฏิบัติในการลงพื้นที่วันแรก พร้อมทั้งพูดคุยในส่วนของปัญหาและแนวทางแก้ใขในการปฏิบัติงาน

ความคิดเห็น