ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำกับแถว ตรวจรายชื่อบัณฑิต ตรวจค้นบัณฑิต และตรวจการแต่งกายบัณฑิต ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (10-13 ตุลาคม 2563) และ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร (18 ตุลาคม 2563)

ความคิดเห็น