วันที่ 31 มกราคม 2564  นำทีมนักศึกษา ยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ“การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)  แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ” ลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการทำงาน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริบทชุมชน เพื่อวางแผนกำหนดรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ในลักษณะของการเล่าเรื่อง (story telling) เพื่อประชาสัมพันธ์ ที่ชุมชนคนทอผ้าวัดบ้านกระโดนไม้แดง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ที่นี่มีสมาชิกทอผ้าเป็นจำนวนมากเต็มพื้นที่โรงเรือน ทอโดยใช้กี่กระตุก  ผ้าที่ทอมีทั้งแบบมีผู้มาจ้างทอโดยซื้อเส้นไหมมาให้และมีทั้งแบบออเดอร์มาให้ทอตามแบบของลูกค้า ลักษณะของผ้าไหมที่นี่ไม่มีผ้ามัดหมี่แต่จะทอผ้าเป็นผ้าสีพื้นทั้งผืน และทอผ่าลวดลสยของกลุ่มชาติพันธ์ไทยเขมร เช่น ผ้าอัมปรม สมอ อัลลุยเซียม โฮล ฯลฯ  และที่สำคัญผ้าหากกระรอกคู่ที่เป็นผ้าประจำจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มต้นที่นี่  ขอบคุณ คุณแม่แอด ประธานกลุ่มทอผ้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้ข้อมูลแก่ทีมยุวชนอาสา

   

 

ความคิดเห็น