วันที่ 31 มกราคม 2564 นำทีมนักศึกษายุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)  แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการทำงาน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริบทชุมชน เพื่อวางแผนกำหนดรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ในลักษณะของการเล่าเรื่อง (story telling) เพื่อประชาสัมพันธ์ ที่บ้านลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง ที่นี่มีผ้าไหมงดงามละลานตา เนื้อละเอียดสวยงาม มีการมัดหมี่ลายสวยๆ มากมาย ลายประจำที่เป็นเอกลักษณ์เป็นลานดอกกุหลาบสวดสดงดงาม  โทนสีโดยส่วนใหญ่ก็เป็นโทนสีตุ่นๆ ของชาติพันธ์ไทยเขมร

ความคิดเห็น