นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ให้บริการดูแลระบบจองโต๊ะสำหรับงานราตรีศรีราชพฤกษ์ เนื่องในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2563 ชั้น 2 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น