ในโครงการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องไอที ประจำปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
ณ โรงแรม เดอะ ศิตา ปริ้นเซส


การแต่งตัวเป็นชุดราตรี หรือชุดไทย

ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้น้อง ๆ ชั้นปี อื่น ๆ ได้รู้จักและเข้าใจว่ากว่าจะจบไอทีได้ ต้องมีวิธีคิดอย่างไร ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

 

โดยมีผู้ร่วมงานมากว่า 300 คน มีรุ่นน้องกว่า 200 คน มาร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ปี 4 ที่จบ

ความคิดเห็น