การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญา

ในการย้อมผ้าไหมและฝ้ายด้วยสีจากธรรมชาติ

 ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ ตำบลเขวาสินรินทร์

อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563

ความคิดเห็น