การบริการวิชาการด้านภูมิสารสนเทศและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 ที่วัดป่าปะคำ ช่วยทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่าและทำแผนที่แนวกันไฟและบริเวณวัดป่าปะคำ ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) นายนิธิศ  ศิริพัฒน์ไพศาล หัวหน้าหน่วยพัฒนาป่าไม้ปะคำและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.1(ดงใหญ่)

 

ความคิดเห็น