เดือน ตุลาคม 2563 รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการซ้อมบัณฑิตในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ โดมอเนกประสงคื มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น