วันที่ 18 มีนาคม 2564 เข้ารับฟังการสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสำรวจทางอุทกธรณีวิทยา โดย Ms.Juthamard Mhardsen บ.Austhai Geophysical Equipment

ความคิดเห็น