ประเพณีสืบสานตำนานกวนข้าวทิพย์ละประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563

วันที่ 3 ตุลาคม 2563ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง และบริเวณทางขึ้นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น