ติดตามยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในหัวข้ออิทธิพลการเกิดสีของด้ายโทเร ภายใต้การสนับสนุนโครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมเชิงพื้นที่ให้ชุมชน วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ บ้านหัววัว ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น