การพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพฐานสมรรถนะตามแนวทาง การบูรณาการแนวคิดจิตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิปวิดีโอ >>>> คลิกที่นี่ 

 

ความคิดเห็น