วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9

ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง อำเภอพรสำราญ  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น