ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น