13 ตุลาคม 2563 ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตนิเทศศาสตร์ รหัส 57 ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น